a
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
A
B
C
Cysylltu  ni
Contact Us
Oriau Agor
Opening Hours
Canghennau
Branches
Mewngofnodi
Login
Vaccines
Destinations
GWASANAETHAU
SERVICES
Gwasanaethau Ein Fferyllfeydd
Our Pharmacy Services
CYFNEWID NODWYDDAU / NEEDLE EXCHANGE
YSTAFELL YMGYNGHORI BREIFAT / PRIVATE CONSULTING ROOM
AIL BRESGRIPSIYNAU / REPEAT PRESCRIPTION
BRECHIADAU FFLIW’R GIG / NHS FLU VACCINATION
CLINIG RHOI’R GORAU I YSMYGU / STOP SMOKING CLINIC
CYNLLUN ANHWYLDERAU CYFFREDIN / COMMON AILMENTS SCHEME
DOSBARTHU PRESGRIPSIYNAU / PRESCRIPTION DISPENSING
GWAREDU MEDDYGINIAETH DDIANGEN / DISPOSAL OF UNWANTED MEDICINES
GWASANAETH CASGLU AIL BRESGRIPSIWN / REPEAT PRESCRIPTION COLLECTION SERVICE
PILSEN ATAL CENHEDLU BRYS / EMERGENCY HORMONAL CONTRACEPTIVE
Allergy Testing Service
BRECHIADAU FFLIW PREIFAT / PRIVATE FLU VACCINATION
CASGLU PRESGRIPSIYNAU AM DDIM / FREE PRESCRIPTION COLLECTION
CLINIG TEITHIO /TRAVEL CLINIC
DARPARU MEDDYGINIAETHAU BRYS / EMERGENCY MEDICINE SUPPLY
DOLUR GWDDW / SORE THROAT
DOSBARTHU PRESGRIPSIYNAU AM DDIM / FREE PRESCRITPION DELIVERY
DOSBARTHU PRESGRIPSIYNAU PREIFAT / PRIVATE PRESCRIPTION DISPENSING
GWARCHOD RHAG MALARIA / MALARIA PREVENTION
GWASANAETH ASTHMA A MEWNANADLWYR / ASTHMA CHECKS AND INHALER TECHNIQUE SERVICE
MENSTURATION DELAY / OEDI’R MISLIF
PROFI SIWGR YN Y GWAED / BLOOD GLUCOSE
SUPERVISED CONSUMPTION / CYMRYD MEDDYGINIAETH DAN ORUCHWYLIAETH
TRAFFERTH CAEL CODIAD / ERECTILE DYSFUNCTION
Y DWYMYN FELEN / YELLOW FEVER
CYSYLLTU
CONTACT
Stryd Fawr
Nefyn, Pwllheli
Gwynedd
LL53 6HD
Contact Head Office
GWYBODAETH
INFORMATION
Rhif Cofrestru'r Cwmni:
Company Registration:
4820930
Rhif CFfC y Safle:
Premises GPhC Number:
Gweler y rhestr canghennau
See branch list
Fferyllydd Arolygol:
Superintendent:
Steffan Rhys John (2070101)
CANGHENNAU
BRANCHES
Fferyllfa D Powys Davies Pharmacy
Fferyllfa R J Jones Pharmacy
Fferyllfa H L Taylor Pharmacy
Fferyllfa H H Parry Pharmacy
Fferyllfa E R Hughes Pharmacy
Fferyllfa I Ellis Jones Pharmacy
Gweld yr Holl Ganghennau
See All Branches
Polisi Cwcis / Cookie Policy
Polisi Preifatrwydd / Privacy Policy
Termau ac Amodau / Terms And Conditions
Hawlfraint / Copyright 2024
MENU