a
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
A
B
Cysylltu  ni
Contact Us
Oriau Agor
Opening Hours
Canghennau
Branches
Mewngofnodi
Login
Vaccines
Destinations
GWASANAETHAU
SERVICES
Gwasanaethau Ein Fferyllfeydd
Our Pharmacy Services
CYFNEWID NODWYDDAU / NEEDLE EXCHANGE
YSTAFELL YMGYNGHORI BREIFAT / PRIVATE CONSULTING ROOM
AIL BRESGRIPSIYNAU / REPEAT PRESCRITPION
BRECHIADAU FFLIW’R GIG / NHS FLU VACCINATION
CLINIG RHOI’R GORAU I YSMYGU / STOP SMOKING CLINIC
CYNLLUN ANHWYLDERAU CYFFREDIN / COMMON AILMENTS SCHEME
DOSBARTHU PRESGRIPSIYNAU / PRESCRIPTION DISPENSING
GWAREDU MEDDYGINIAETH DDIANGEN / DISPOSAL OF UNWANTED MEDICINES
GWASANAETH CASGLU AIL BRESGRIPSIWN / REPEAT PRESCRITPION COLLECTION SERVICE
PILSEN ATAL CENHEDLU BRYS / EMERGENCY HORMONAL CONTRACEPTIVE
Allergy Testing Service
BRECHIADAU FFLIW PREIFAT / PRIVATE FLU VACCINATION
CASGLU PRESGRIPSIYNAU AM DDIM / FREE PRESCRIPTION COLLECTION
CLINIG TEITHIO /TRAVEL CLINIC
COLESTEROL / CHOLESTEROL (Welsh)
DARPARU MEDDYGINIAETHAU BRYS / EMERGENCY MEDICINE SUPPLY
DOLUR GWDDW / SORE THROAT
DOSBARTHU PRESGRIPSIYNAU AM DDIM / FREE PRESCRITPION DELIVERY
DOSBARTHU PRESGRIPSIYNAU PREIFAT / PRIVATE PRESCRIPTION DISPENSING
GWARCHOD RHAG MALARIA / MALARIA PREVENTION
GWASANAETH ASTHMA A MEWNANADLWYR / ASTHMA CHECKS AND INHALER TECHNIQUE SERVICE
MENSTURATION DELAY / OEDI’R MISLIF
PROFI SIWGR YN Y GWAED / BLOOD GLUCOSE
PROFION PWYSEDD GWAED / BLOOD PRESSURE CHECKS
SUPERVISED CONSUMPTION / CYMRYD MEDDYGINIAETH DAN ORUCHWYLIAETH
TRAFFERTH CAEL CODIAD / ERECTILE DYSFUNCTION
Y DWYMYN FELEN / YELLOW FEVER
CYSYLLTU
CONTACT
Stryd Fawr
Nefyn, Pwllheli
Gwynedd
LL53 6HD
Contact Head Office
GWYBODAETH
INFORMATION
Rhif Cofrestru'r Cwmni:
Company Registration:
4820930
Rhif CFfC y Safle:
Premises GPhC Number:
Gweler y rhestr canghennau
See branch list
Fferyllydd Arolygol:
Superintendent:
Steffan Rhys John (2070101)
CANGHENNAU
BRANCHES
Fferyllfa D Powys Davies Pharmacy
Fferyllfa R J Jones Pharmacy
Fferyllfa H L Taylor Pharmacy
Fferyllfa H H Parry Pharmacy
Gweld yr Holl Ganghennau
See All Branches
Polisi Cwcis / Cookie Policy
Polisi Preifatrwydd / Privacy Policy
Termau ac Amodau / Terms And Conditions
Hawlfraint / Copyright 2019
Siopa
Shopping

Dewch i gael eich brechiad ffliw yn y fferyllfa
Get Your Flu Jab at the Pharmacy


Rhowch wybod os am gael eich brechiad yn y fferyllfa. Am ddim i unrhyw un dros 50 neu gyda chyflyrau meddygol penodol.
Let us know if you would like to get your flu vaccination with us and we will organise your booking. Free on the NHS for anyone over 50 and for people with certain medical conditions.


Trefnu eich brechiad / Request Your Flu Jab  
Peidio dangos eto
Don't show this again
MENU
Back
Next
Ok