a
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
A
B
C
Cysylltu  ni
Contact Us
Oriau Agor
Opening Hours
Canghennau
Branches
Mewngofnodi
Login
Vaccines
Destinations
PRIF SWYDDFA
HEAD OFFICE

Rydym yn grŵp o Fferyllfeydd Cymunedol y GIG sy'n gwasanaethu pobol Gogledd Orllewin Cymru.

We are an independent NHS Community Pharmacy serving the people of North West Wales.
Rhif Ffôn
Telephone
01758 720214
Contact
Eich Enw / Enter Your Name
Eich Ebost / Enter Your Email
Enter Your Telephone Number
Eich Neges / Enter Your Message
Danfon
Send
Info
Dod o Hyd i Ni
Find Us
Fferyllwyr Llyn 
Fferyllfa R J Jones,
Stryd Fawr / High Street,
Nefyn,
Gwynedd,
LL53 6HD.
CYSYLLTU
CONTACT
Stryd Fawr
Nefyn, Pwllheli
Gwynedd
LL53 6HD
Contact Head Office
GWYBODAETH
INFORMATION
Rhif Cofrestru'r Cwmni:
Company Registration:
4820930
Rhif CFfC y Safle:
Premises GPhC Number:
Gweler y rhestr canghennau
See branch list
Fferyllydd Arolygol:
Superintendent:
Steffan Rhys John (2070101)
CANGHENNAU
BRANCHES
Fferyllfa D Powys Davies Pharmacy
Fferyllfa R J Jones Pharmacy
Fferyllfa H L Taylor Pharmacy
Fferyllfa H H Parry Pharmacy
Fferyllfa E R Hughes Pharmacy
Fferyllfa I Ellis Jones Pharmacy
Gweld yr Holl Ganghennau
See All Branches
Polisi Cwcis / Cookie Policy
Polisi Preifatrwydd / Privacy Policy
Termau ac Amodau / Terms And Conditions
Hawlfraint / Copyright 2024
MENU