a
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
A
B
C
Cysylltu  ni
Contact Us
Oriau Agor
Opening Hours
Canghennau
Branches
Mewngofnodi
Login
Vaccines
Destinations
Oes gennych chi ffôn clyfar? Lawrlwythwch ein Ap

Got A SmartPhone? Get our App
Nodyn atfgoffa i ail-archebu ¦ Archebu 24/7 ¦ Diweddariadau bob cam o'r daith ¦  Sgwrsiwch gyda'ch fferyllydd
Get Re-order Reminders ¦  Order 24/7 ¦  We Keep You Updated ¦ Chat To Our Pharmacist
Lawrlwytho Rwan
Download Now
Gadewch i ni wneud eich bywyd yn haws

Let us make your life easier
Archebwch eich presgripsiwn ar-lein
Order your repeat prescription online
Archebu Rwan
Order Now
Gwasanaethau'r GIG a Phreifat o'r Fferyllfa

NHS and Private Pharmacy Services
Rydym yn cynnig ystod llawn o wasanaethau o'r fferyllfa
We offer the complete range of pharmacy services
Mwy
More
Cyngor o safon

Advice you can trust
Tros 8,000 o dudalennau o gyngor
Over 8,000 pages of health advice
Darllen Mwy
Read More
Ail Bresgripsiwn
Repeat Prescriptions
Defnyddiwch ein system archebu ar-lein gan ddefnyddio eich ffôn, cyfrifiadur neu dabled. Gallwch archebu unrhyw amser o'r dydd a'r nos, gosod nodyn i'ch atgoffa i archebu ac fe wnawn eich diweddaru bob cam o'r daith.

Use our convenient online ordering service on your phone, tablet or PC. Get Reminders, Order 24/7 and we'll keep you updated.
Gwasnaethau Fferyllfa
Pharmacy Services
Rydym yn cynnig ystod eang o wasnaethau'r GIG a phreifat gan gynnwys presgripsiynau a mwy.

We provide a full range of NHS and Private pharmacy services including one off and repeat prescriptions, private prescriptions and more.
Cyngor Iechyd
Health Advice
Tudalennau di-ri o wybodaeth iechyd gan y GIG, fferyllwyr a grwpiau cefnogi cleifion ar ystod eang o bynciau.

Thousands of pages of health advice from the NHS, Pharmacists and Support groups covering every topic.
Fferyllwyr Llŷn
Rydym yn grŵp o Fferyllfeydd Annibynnol sy'n gwasanaethu pobol ardal Blaenau Ffestiniog, Criccieth, Abersoch, Llanbedrog a Nefyn.

We are a small group of Independent NHS Community Pharmacies serving the people of Blaenau Ffestiniog, Criccieth, Abersoch, Llanbedrog and Nefyn.
Ein gwasanaethau
Our services
Fferyllwyr Llŷn
Mae gennym ystod eang o wasanaethau sy'n cynnwys paratoi presgripsiynau, rhoi cyngor, trin man anhwylderau, rhoi brechiadau a rhoi cymorth i roi'r gorau i ysmygu. Rydym hefyd yn casglu a danfon presgripsiynau yn yr ardaloedd canlynol —  Blaenau Ffestiniog (LL41), Criccieth (LL52), Llanbedrog (LL53), Nefyn (LL53) ac Abersoch (LL53) .

We have a range of services on offer including prescription dispensing, provision of advice, treatment of minor ailments, vaccine administration and smoking cessation advice. We also offer prescription delivery and collection in the following areas - Blaenau Ffestiniog (LL41), Criccieth (LL52), Llanbedrog (LL53), Nefyn (LL53), and Abersoch (LL53). 
Archebu Ar-lein
Order Online
Archebu Ar-lein
Order Online
Ar eich Ffôn Symudol, Tabled neu Gyfrifiadur
On your Smartphone, Tablet or PC
Storio eich gwybodaeth yn ddiogel
Stores your items securely

Archebu unrhyw le, unrhyw bryd
Order wherever you are 24/7

Nid oes angen i chi ffonio, byddwn yn eich diweddaru'n rheolaidd
No need to get our engaged tone, we keep you updated

Gallwch sgwrsio gyda'ch fferyllydd
Chat to our Pharmacist
Yn eich helpu i
Helping you to
Beidio Anghofio Archebu
Never Miss an Order
Nid oes angen i chi boeni munud olaf byth eto! Gallwch greu nodyn atgoffa ail-archebu fel na fyddwch byth yn cael eich meddyginiaeth yn hwyr.

No more last minute panics! Set up prescription item re-order reminders so never get your items late again.
CYSYLLTU
CONTACT
Stryd Fawr
Nefyn, Pwllheli
Gwynedd
LL53 6HD
Contact Head Office
GWYBODAETH
INFORMATION
Rhif Cofrestru'r Cwmni:
Company Registration:
4820930
Rhif CFfC y Safle:
Premises GPhC Number:
Gweler y rhestr canghennau
See branch list
Fferyllydd Arolygol:
Superintendent:
Steffan Rhys John (2070101)
CANGHENNAU
BRANCHES
Fferyllfa D Powys Davies Pharmacy
Fferyllfa R J Jones Pharmacy
Fferyllfa H L Taylor Pharmacy
Fferyllfa H H Parry Pharmacy
Fferyllfa E R Hughes Pharmacy
Gweld yr Holl Ganghennau
See All Branches
Polisi Cwcis / Cookie Policy
Polisi Preifatrwydd / Privacy Policy
Termau ac Amodau / Terms And Conditions
Hawlfraint / Copyright 2023
MENU
Back
Next
Ok