a
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
A
B
C
Cysylltu  ni
Contact Us
Oriau Agor
Opening Hours
Canghennau
Branches
Mewngofnodi
Login
Vaccines
Destinations
PRESGRIPSIYNAU
PRESCRIPTIONS
Delio a'ch ail-bresgripsiwn yn ddi-drafferth
Easily handle your repeat prescriptions
Mewngofnodi
Login
Cofrestru
Register
Archebu gan ddefnyddio eich ffôn, cyfrifiadur neu dabled.
Order via your phone, PC or tablet.
Cael Eich Atgoffa i Ail-Archebu
Get Re-Order Reminders
Does dim angen i chi gael eich meddyginiaeth yn hwyr byth eto. Cewch nodyn atgoffa i ail archebu ar eich ffôn neu trwy ebost.

Don't get your prescription items late ever again. Receive re-ordering reminders on your phone and via email.
Archebu o Unrhyw Le, Unrhyw Bryd
Order Wherever You Are Whenever You Want
Does dim rhaid i chi archebu pan yr ydym ar agor. Archebwch unrhyw bryd pan yn gyfleus i chi.

No need to order when we are open. Order your items wherever you are, whenever you need, 24/7.
Byddwn yn Eich Diweddaru'n Rheolaidd
We Keep You Updated
Dim mwy o ffonio! Byddwn yn eich ddiweddaru am eich archeb felly ni fydd angen i chi ein ffonio!

No more getting our engaged tone! We keep you updated with the progress of your order so you don't need to call us if you don't want to.
Cofrestru Rwan
Register Now
Gwnewch archebu eich presgripsiwn yn hawdd
Make prescription ordering simple
Cofrestru
Register
CYSYLLTU
CONTACT
Stryd Fawr
Nefyn, Pwllheli
Gwynedd
LL53 6HD
Contact Head Office
GWYBODAETH
INFORMATION
Rhif Cofrestru'r Cwmni:
Company Registration:
4820930
Rhif CFfC y Safle:
Premises GPhC Number:
Gweler y rhestr canghennau
See branch list
Fferyllydd Arolygol:
Superintendent:
Steffan Rhys John (2070101)
CANGHENNAU
BRANCHES
Fferyllfa D Powys Davies Pharmacy
Fferyllfa R J Jones Pharmacy
Fferyllfa H L Taylor Pharmacy
Fferyllfa H H Parry Pharmacy
Fferyllfa E R Hughes Pharmacy
Fferyllfa I Ellis Jones Pharmacy
Gweld yr Holl Ganghennau
See All Branches
Polisi Cwcis / Cookie Policy
Polisi Preifatrwydd / Privacy Policy
Termau ac Amodau / Terms And Conditions
Hawlfraint / Copyright 2024
MENU