a
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
A
B
C
Cysylltu  ni
Contact Us
Oriau Agor
Opening Hours
Canghennau
Branches
Mewngofnodi
Login
Vaccines
Destinations
EIN CANGHENNAU
OUR BRANCHES
Dewch o hyd i'ch cangen leol
Find our nearest branch to you
Nodwch eich côd post / Enter your postcode
Gwasanaethau ein Canghennau
Branch Services
Cyfeiriadau / Get Directions
Canghennau
Branches
Chwilio... Search...
Fferyllfa D Powys Davies Pharmacy
26 Stryd Fawr / High Street
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 3AA
01766830298
Fferyllfa R J Jones Pharmacy
Stryd Fawr
Nefyn, Pwllheli
Gwynedd
LL53 6HD
01758720214
Fferyllfa H L Taylor Pharmacy
Abersoch Road
Llanbedrog, Pwllheli
Gwynedd
LL53 7TH
01758740229
Fferyllfa H H Parry Pharmacy
Stryd Fawr, High Street
Abersoch, Pwllheli
Gwynedd
LL53 7DY
01758712436
Fferyllfa E R Hughes Pharmacy
32 High Street
Criccieth
Gwynedd
LL52 0BT
01766 522 198
CYSYLLTU
CONTACT
Stryd Fawr
Nefyn, Pwllheli
Gwynedd
LL53 6HD
Contact Head Office
GWYBODAETH
INFORMATION
Rhif Cofrestru'r Cwmni:
Company Registration:
4820930
Rhif CFfC y Safle:
Premises GPhC Number:
Gweler y rhestr canghennau
See branch list
Fferyllydd Arolygol:
Superintendent:
Steffan Rhys John (2070101)
CANGHENNAU
BRANCHES
Fferyllfa D Powys Davies Pharmacy
Fferyllfa R J Jones Pharmacy
Fferyllfa H L Taylor Pharmacy
Fferyllfa H H Parry Pharmacy
Fferyllfa E R Hughes Pharmacy
Gweld yr Holl Ganghennau
See All Branches
Polisi Cwcis / Cookie Policy
Polisi Preifatrwydd / Privacy Policy
Termau ac Amodau / Terms And Conditions
Hawlfraint / Copyright 2023
MENU
Back
Next
Ok