a
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
A
B
Cysylltu  ni
Contact Us
Oriau Agor
Opening Hours
Canghennau
Branches
Mewngofnodi
Login
Vaccines
Destinations
EIN CANGHENNAU
OUR BRANCHES
Dewch o hyd i'ch cangen leol
Find our nearest branch to you
Nodwch eich côd post / Enter your postcode
Gwasanaethau ein Canghennau
Branch Services
Cyfeiriadau / Get Directions
Canghennau
Branches
Chwilio... Search...
Fferyllfa D Powys Davies Pharmacy
26 Stryd Fawr / High Street
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 3AA
01766830298
Fferyllfa R J Jones Pharmacy
Stryd Fawr
Nefyn, Pwllheli
Gwynedd
LL53 6HD
01758720214
Fferyllfa H L Taylor Pharmacy
Abersoch Road
Llanbedrog, Pwllheli
Gwynedd
LL53 7TH
01758740229
Fferyllfa H H Parry Pharmacy
Stryd Fawr, High Street
Abersoch, Pwllheli
Gwynedd
LL53 7DY
01758712436
CYSYLLTU
CONTACT
Stryd Fawr
Nefyn, Pwllheli
Gwynedd
LL53 6HD
Cysylltu a'r Brif Swyddfa
Contact Head Office
GWYBODAETH
INFORMATION
Rhif Cofrestru'r Cwmni:
Company Registration:
4820930
Rhif CFfC y Safle:
Premises GPhC Number:
Gweler y rhestr canghennau
See branch list
Fferyllydd Arolygol:
Superintendent:
Steffan Rhys John (2070101)
CANGHENNAU
BRANCHES
Fferyllfa D Powys Davies Pharmacy
Fferyllfa R J Jones Pharmacy
Fferyllfa H L Taylor Pharmacy
Fferyllfa H H Parry Pharmacy
Gweld yr Holl Ganghennau
See All Branches
Polisi Cwcis / Cookie Policy
Polisi Preifatrwydd / Privacy Policy
Termau ac Amodau / Terms And Conditions
Hawlfraint / Copyright 2019
Siopa
Shopping
Pharmacy Pages
User Dashboard
Back
Next
Ok
Shopping Cart
In Store
Online