a
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
A
B
Cysylltu  ni
Contact Us
Oriau Agor
Opening Hours
Canghennau
Branches
Mewngofnodi
Login
Vaccines
Destinations
Brechiadau Ffliw yn y fferyllfa
Flu Vaccination at the pharmacy
Ar gael ym mhob un o'n canghennau
Available at any of our pharmacies

Gyda Covid-19 yn dal ogwmpas, dim ond ychydig o achosion o ffliw llynedd a mwy o gymysgu cymdeithasol eleni, mae hi'n bwysicach nac erioed i gael eich brechiad ffliw eleni i gadw pawb yn ddiogel.
With Covid-19 still with us, minimal flu last year and more social mixing, it's more important than ever to get your flu jab and help your community stay healthy.

Rydym yn cynnig y brechlyn yn y fferyllfa i unrhyw un dros 18 oed. Os ydych dros 50 neu yn dioddef o gyflwr meddygol gall dal y ffliw fod yn fwy difrifol. O ganlyniad gallwch gael y brechlyn am ddim gan y GIG yn y fferyllfa.
We offer a flu vaccination, in-store, for anyone over the age of 18. If you're 50 and over, have a medical condition or are pregnant, catching flu can be more serious and therefore your vaccination is FREE on the NHS

Llenwch y ffurflen isod a byddwn mewn cysylltiad i drefnu eich apwyntiad yn fuan!
Fill in the email form below and we will be in touch to schedule your jab a soon as we get confirmation on when our supplies will arrive.

Cangen / Branch
Abersoch - Fferyllfa H H Parry Pharmacy
Enw Cyntaf / First Name
Cyfenw / Last Name
Eich Dyddiad Geni / Your Date of Birth (DD/MM/YYYY)
Nifer o bobol yn eich cartref sydd angen y brechlyn
Number of people in your household who will require the flu vaccination
Eich cyfeiriad ebost / Your Email Address
Rhif cyswllt / The Best Tel No. To Reach You On
Danfon
Send
Pwy all gael y brechlyn ffliw?
Who can have the flu vaccine?

Mae'r brechlyn ffliw ar gael AM DDIM gan y GIG i'r bobol ganlynol:

 • dros 50 oed
 • cyflyrau meddygol penodol
 • yn feichiog
 • mewn cartref preswyl
 • gofalwyr
 • yn byw gyda rhywyn bregus
 • gweithwyr iechyd a gofal cymedithasol

Gall unrhyw un gael y brechlyn am £14

The flu vaccine is given FREE on the NHS to people who:

 • are 50 and over (including those who'll be 50 by 31 March 2022)
 • have certain health conditions
 • are pregnant
 • are in long-stay residential care
 • receive a carer's allowance, or are the main carer for an older or disabled person who may be at risk if you get sick
 • live with someone who is more likely to get infections (such as someone who has HIV, has had a transplant or is having certain treatments for cancer, lupus or rheumatoid arthritis)
 • frontline health or social care workers

Any one can have the flu jab for £14

CYSYLLTU
CONTACT
Stryd Fawr
Nefyn, Pwllheli
Gwynedd
LL53 6HD
Contact Head Office
GWYBODAETH
INFORMATION
Rhif Cofrestru'r Cwmni:
Company Registration:
4820930
Rhif CFfC y Safle:
Premises GPhC Number:
Gweler y rhestr canghennau
See branch list
Fferyllydd Arolygol:
Superintendent:
Steffan Rhys John (2070101)
CANGHENNAU
BRANCHES
Fferyllfa D Powys Davies Pharmacy
Fferyllfa R J Jones Pharmacy
Fferyllfa H L Taylor Pharmacy
Fferyllfa H H Parry Pharmacy
Gweld yr Holl Ganghennau
See All Branches
Polisi Cwcis / Cookie Policy
Polisi Preifatrwydd / Privacy Policy
Termau ac Amodau / Terms And Conditions
Hawlfraint / Copyright 2019
Siopa
Shopping

Dewch i gael eich brechiad ffliw yn y fferyllfa
Get Your Flu Jab at the Pharmacy


Rhowch wybod os am gael eich brechiad yn y fferyllfa. Am ddim i unrhyw un dros 50 neu gyda chyflyrau meddygol penodol.
Let us know if you would like to get your flu vaccination with us and we will organise your booking. Free on the NHS for anyone over 50 and for people with certain medical conditions.


Trefnu eich brechiad / Request Your Flu Jab  
Peidio dangos eto
Don't show this again
MENU
Back
Next
Ok