a
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
A
B
C
Cysylltu  ni
Contact Us
Oriau Agor
Opening Hours
Canghennau
Branches
Mewngofnodi
Login
Vaccines
Destinations
Amdanom Ni /About Us
Rydym yn cynnig ystod llawn o wasanaethau mewn sawl fferyllfa yng Ngwynedd.
We offer the complete range of pharmacy services our pharmacies accross Gwynedd
Mwy
More
Gadewch i ni wneud eich bywyd yn haws

Let us make your life easier
Archebwch eich presgripsiwn ar-lein
Order your repeat prescription online
Archebu Rwan
Order Now
Oes gennych chi ffôn clyfar? Lawrlwythwch ein Ap

Got A SmartPhone? Get our App
Nodyn atgoffa i ail-archebu ¦ Archebu 24/7 ¦ Diweddariadau bob cam o'r daith ¦  Sgwrsiwch gyda'ch fferyllydd
Get Re-order Reminders ¦  Order 24/7 ¦  We Keep You Updated ¦ Chat To Our Pharmacist
Lawrlwytho Rwan
Download Now
Cyngor o safon

Advice you can trust
Tros 8,000 o dudalennau o gyngor
Over 8,000 pages of health advice
Mwy
More
Gwasanaeth Cyfeillgar

Friendly Service
Dewch o hyd i'ch cangen leol
Find our nearest branch to you
Ein Fferyllfeydd
Our Pharmacies
CWYR
Ydi clustiau llawn cwyr yn eich dal yn ôl?
Don’t let earwax hold you back.
CODIAD
Ailddarganfod eich hyder ac ailgydio mewn agosatrwydd.
Revive your mojo and increase intimacy with our discreet erectile dysfunction service.
SAIB MISLIF
Angen cymryd saib o’ch cylchred mislif?
Need to take time out from your menstrual cycle?
PWYSAU
Yr ateb ar gyfer colli pwysau a gwella eich iechyd.
The key to long term weight loss and optimal health.
TEITHIO
Pigiadau, meddyginiaeth a chyngor.
Travel injections, medicine and advice.
TRAED
Cam ymlaen at draed iach.
Step into comfort with our expert chiropodist service.
ALERGEDD
Adnabod a rheoli eich alergedd.
Identify and manage your allergies.
FFLIW / FLU
Gwarchodwch eich hun ac eraill drwy gael brechiad ffliw.
Protect yourself and others with our quick and easy flu jab service.
ANHWYLDERAU / COMMON AILMENTS
Rhyddhad: Eich ateb i anhwylderau bob dydd.
Get Relief: Your solution to everyday ailments!
DOLUR GWDDW / SORE THROAT
Gwasanaeth lleddfu dolur gwddw.
Sore throat relief service.
CYFLYRAU ACIWT / ACUTE CONDITIONS
Cadw eich cyflyrau o dan reolaeth.
Swift Solutions: Your go-to for acute conditions.
Blood Pressure Check
This service is a free NHS consultation from your Pharmacist, who will check your blood pressure and advise you on healthy lifestyle changes
Contraception Service
If you have a question about your contraception, need a repeat prescription of your pills or want to start on the pill for the first time, we offer the new Pharmacy Contraception service.
Archebu presgripsiwn ar-lein
Order your prescription online
Archebu unrhyw le, unrhyw bryd ar eich ffôn symudol, tabled neu gyfrifiadur
Order 24/7 on your smartphone, tablet or PC and never miss an order!
Mwy
More
CYNGOR IECHYD / HEALTH ADVICE
Tudalennau di-ri o wybodaeth iechyd gan y GIG, fferyllwyr a grwpiau cefnogi cleifion ar ystod eang o bynciau.
Thousands of pages of health advice from the NHS, pharmacists and support groups covering every topic.
Mwy
More
CYSYLLTU
CONTACT
Stryd Fawr
Nefyn, Pwllheli
Gwynedd
LL53 6HD
Contact Head Office
GWYBODAETH
INFORMATION
Rhif Cofrestru'r Cwmni:
Company Registration:
4820930
Rhif CFfC y Safle:
Premises GPhC Number:
Gweler y rhestr canghennau
See branch list
Fferyllydd Arolygol:
Superintendent:
Steffan Rhys John (2070101)
CANGHENNAU
BRANCHES
Fferyllfa D Powys Davies Pharmacy
Fferyllfa R J Jones Pharmacy
Fferyllfa H L Taylor Pharmacy
Fferyllfa H H Parry Pharmacy
Fferyllfa E R Hughes Pharmacy
Fferyllfa I Ellis Jones Pharmacy
Gweld yr Holl Ganghennau
See All Branches
Polisi Cwcis / Cookie Policy
Polisi Preifatrwydd / Privacy Policy
Termau ac Amodau / Terms And Conditions
Hawlfraint / Copyright 2024
MENU